top of page

ADWOKACI OD POKOLEŃ

Współpracujemy w ramach prowadzonych Kancelarii Adwokackich Krzysztofa Bonara i Małgorzaty Bonar, łącząc różnorodne doświadczenia zawodowe z wielu obszarów praktyki prawa. Adwokaci Bonar już od trzech pokoleń – poczynając od Stanisława Bonara – zapewniają kompleksową obsługę prawną.

Prawo cywilne

 • prawo rodzinne i opiekuńcze

 • prawo spadkowe

 • prawo rzeczowe (nieruchomości

 • odszkodowania

 • prawo pracy

 • umowy, zobowiązania

 • ochrona praw konsumenckich

 • ochrona dóbr osobistych

 • udział w postępowaniu egzekucyjnym

OBSZARY PRAKTYKI

Prawo karne

 • obrona w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym

 • reprezentacja pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym

 • reprezentacja oskarżycieli subsydiarnych w postępowaniu sądowym

 • obrona w sprawach o wykroczenia

 • obrona w postępowaniach wykonawczych

Prawo gospodarcze

 • projekty umów handlowych

 • dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami

 • windykacja należności

 • reprezentacja przedsiębiorców przed organami administracji publicznej

 • prawo spółek handlowych

 • udział w negocjacjach oraz mediacjach handlowych

Adwokat

Krzysztof Bonar

Adwokat

Małgorzata Bonar

bottom of page